Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoja Suomen Lajitietokeskukseen
09.10.2020 07:19 - Eija-Leena Laiho

Lajitietokeskus täydentyy merkittävillä aineistoilla, kun Metsähallituksen LajiGIS -tietojärjestelmän aineistoja, yhteensä yli miljoona havaintoa, jaetaan Laji.fi-portaaliin.

Nyt jaettu aineisto koostuu Metsähallituksen LajiGISin ja Suomen ympäristökeskuksen Hertta Eliölajit -järjestelmän vieraslajien sekä silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien havaintotiedoista. Aineiston nimi on LajiGIS: Lajin seurantakohteet. Aineistossa ei vielä ole mukana Metsähallituksen maakotkan, merikotkan ja muuttohaukan pesäaineistoa.

Lajin seurantakohteiden lisäksi on siirretty aineisto LajiGIS: Lajistokartoitus vesistössä, jossa on vedenalaisten kartoitusten tietoja, sekä aineisto LajiGIS, joka toimii yläkokoelmana aineistoille sekä sisältää yksittäisiä lajihavaintoja ilman muita kartoitustietoja. LajiGIS-aineistoja mm. erilaisista lajistokartoituksista siirretään Lajitietokeskukseen lisää loppuvuoden aikana. Aineistot päivittyvät viikoittain LajiGIS-järjestelmästä Lajitietokeskuksen tietokantaan. Hertta Eliölajit -aineiston osalta tiedot ovat 1.6.2020 tilanteen mukaiset joulukuun loppuun saakka, jolloin palveluun ladataan päivitetty versio.

Käyttörajoitettujen tietojen osalta havaintojen paikkatiedot on karkeistettu noudattaen sensitiivisen lajitiedon karkeistuksia. Lajitietokeskuksen aineistopyyntöjärjestelmän avulla voidaan hakea käyttörajoitetun aineiston käyttöoikeutta. Aineistopyynnöt tehdään Laji.fi-sivuston kautta, ja ne käsitellään LajiGIS- ja Hertta Eliölajit -tietojen osalta Metsähallituksessa.

Toistaiseksi tunturihaukan, naalin ja saimaannorpan tietoja ei siirretä LajiGISistä tai Metsähallituksen muista tietokannoista Lajitietokeskukseen, ja niiden osalta voi ottaa yhteyttä Metsähallitukseen.

Haun rajaaminen LajiGISin aineistoihin

Laji.fi-portaalissa haku voidaan rajata kohdistumaan vain LajiGIS-aineistoon klikkaamalla Aineistot-valikkoa, ja valitsemalla tietolähteeksi ”LajiGIS”. Haku voidaan rajata myös kohdistumaan johonkin tiettyyn LajiGIS-aineistoon Aineistot-valikon alta. Kirjoittamalla Aineisto-tekstikenttään ”LajiGIS” näkee kaikki LajiGIS-aineistojen vaihtoehdot, ja voi valita niistä jonkin tai useamman. Valitsemalla yläkokoelman ”LajiGIS” saa myös haun rajautumaan kaikkiin LajiGIS-aineistoihin. LajiGIS: Lajin seurantakohteille on tallennettu ns. nollahavaintoja, eli kartoituskertoja, joilla seurattavaa lajia ei ole havaittu. Nollahavainnot voidaan ottaa haussa mukaan Yksilö-valikon alta klikkaamalla Myös nollahavainnot, tai tarkastella vain nollahavaintoja valitsemalla Vain nollahavainnot.

Haun rajaaminen aineiston laatuluokituksen perusteella

LajiGIS-aineistoilla on aineiston laatuluokitus ”Ammattiaineistot / asiantuntijoiden laadunvarmistama”. Aineiston laatuluokitus voidaan valita hakuehdoksi Laatu-valikon alta. Muita vastaavan tasoisia aineistoja Laji.fi-portaalissa ovat esimerkiksi osa luonnontieteellisten museoiden kokoelmista, Suomen ympäristökeskuksen pohjaeläintietojärjestelmä sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Linnustonseurannan koordinoimat maalintujen linjalaskennat.

LajiGIS-aineiston jaon myötä Laji.fi-portaalissa on nyt 34 285 uutta havaintoa sinisimpukasta (Mytilus trossulus). Kuva Anders Albrecht.