Näin käsittelet haitallisia vieraslajeja sisältäviä kasvijätteitä ja maa-aineksia
02.07.2021 05:58 - Marjatta Joutsimäki

Vieraslajien torjunnassa voi syntyy kasvijätettä tai vieraslajikasveja sisältäviä maa-aineksia. Vieraslajikasveja sisältävän kasvimassan ja maa-aineksen käsittelyssä ja hävittämisessä on syytä olla erityisen huolellinen, ettei vieraslajit leviä ympäristöön kasvijätteen ja maa-ainesten mukana.

Osana vieraslajijätetoimintamallin kehittämishanketta on päivitetty Vieraslajit.fi-sivuston ohjeistusta niin kotipuutarhassa, torjuntatalkoissa ja taloyhtiöissä syntyvien pienten kasvijätemäärien kuin isommissa torjuntatöissä ja infrahankkeissa syntyvien suurten kasvi- ja maamassojen käsittelyyn.

Tutustu ohjeisiin

Vieraslajikasveja sisältävän jätteen käsittely ja hävittäminen kotitalouksille

Suurten kasvijätemäärien ja maa-ainesten käsittely ja hävittäminen

Milloin tarvitaan lupa haitallisia vieraslajikasveja sisältävien maa-ainesten käyttöön ja käsittelyyn?