Mobiilivihko

Mobiilivihko (Mobile Notebook, Mobil Skrivbok) on Android- ja iOS-mobiilisovellus luontohavaintojen tallentamiseen Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalveluun. Mobiilivihkolla voi kirjata havaintoja kaikista eliölajeista kaikkialta maailmasta.

Google Play
App Store

Sovellus tallentaa reitin ja auttaa kirjaamaan havaintojen paikat

Sovellus on tarkoitettu erityisesti maastossa kuljetun reitin tallentamiseen (ei pakollista) ja havaintojen tarkan paikan kirjaamiseen. Se tallentaa reitin GPS:n avulla ja näyttää sen kartalla. Kartalle voi lisätä havaintoja, ja liittää niihin perustietoja (kuten yksilömäärän) sekä valokuvia.

Mobiilivihkolla voi myös osallistua lintu- ja sieniatlakseen sekä kirjata täydellisiä lajilistoja. Lintuatlas- ja lajilistahavaintoja kirjatessa tarkkaa paikkaa ei tarvitse kirjata, mutta se on monesti hyödyllinen esim. havaintojen suojelukäytössä.

Kun retki on päättynyt. havaintoerä lähetetään Vihko-palveluun. Siellä siihen voi vielä halutessaan kirjata lisää havaintoja tai tarkempia tietoja.

Peruskäyttöohjeita

Havainnoinnin aloittaminen

Valitse ensin sovelluksen etusivulta millaisia havaintoja haluat tehdä:

Yksittäishavainto sopii tilanteeseen, jossa et ole varsinaisella retkellä vaan haluat tallentaa vain yhden havainnon.

Retkilomake sopii kaikille lajiryhmille. Siinä kaikkihavainnot kirjataan tarkkoina kartalle.

Sieniatlaslomakkeella on mukana sieniatlaksessa käytettävuä biotooppi- ja ym. kenttiä.

Lintuatlaslomakkeella voi kirjata helposti atlashavaintoja yhden atlasruudun alueelta. Kaikille havainnoille ei tarvitse kirjata tarkkaa paikkaa.

Täydellisillä listoilla voit kirjata havaintoja eri lajiryhmistä. Kaikille havainnoille ei tarvitse kirjata tarkkaa paikkaa.

Reitin seuraaminen ja havaintojen lisääminen retkilomakkeella

Kun aloitat tallennuksen, voit valita ryhtyykö sovellus tallentamaan kulkemaasi reittiä.

Lisää havainto painamalla paikkaa kartalla. Saat merkittyä paikan tarkasti kun zoomaat karttaa suuremmaksi. Paina sitten "+ Havainto".

Jos olet jo lisännyt kartalle havainnon, joka on lähellä painamaasi paikkaa, ilmestyy vasempaan alannurkkaan nappi, jolla voit muokata tätä havaintoa.

Tauko-napista reitin tallennuksen voi keskeyttää.

Havainnon tietojen kirjaaminen

Kirjaa havaintolomakkeelle vähintään lajin (taksonin) nimi. Muut kentät eivät ole retkilomakkeella pakollisia. Voit myös lisätä havainnolle valokuvia.

Havainnoinnin lopettaminen

Kun maastotyö tai retki on loppu, paina karttasivulla "Lopeta". Tämän jälkeen voit kirjata tietoja koko havaintotapahtumasta, esimerkiksi:

  • Voit valita salataanko nimesi tai havainnon tarkka paikka.
  • Muokkaa tarvittaessa havaintoaikaa, jos automaattisesti näkyvä aika ei vastaa todellista retken kestoa.
  • Maa, eliömaakunta ja kunnan nimi kirjataan automaattisesti, joten niitä ei tarvitse lisätä. Voit lisätä tarkempia paikannimiä oman tarpeesi mukaan.
  • Omia avainsanoja

Havaintotapahtuman lähettäminen Vihkoon

Tähän asti havainnot on tallennettu ainoastaan puhelimeesi. Nyt voit valita lähetätkö havaintoerän Vihkoon, vai pidätkö sen edelleen vain puhelimessasi. Kun olet lähettänyt havainnot Vihkoon, et voi enää muokata niitä sovelluksella, vaan ainoastaan Vihkossa osoitteessa https://laji.fi/vihko/.

Jos et lähetä havaintoerää Vihkoon, näkyy se Mobiilivihkon etusivulla. Voit katsella sitä painamalla havaintoerää, ja lähettää sen Vihkoon painamalla sen jälkeen nuoli-ikonia.

Ongelmatilanteet

Jos havaintoerän lähetys epäonnistuu, kannattaa tarkistaa Google Play:sta onko sinulla asennettuna uusin versio Mobiilivihkosta.

Jos havaintoerän lähetys epäonnistuu myös uusimmalla versiolla, voit lähettää siitä ilmoituksen ylläpitäjille. Mene sovelluksen etusivulle, paina havaintoerää ja sitten bugi-ikonia (kuva). Ota myös yhteyttä osoitteeseen helpdesk(ät)laji.fi, jos lähetys epäonnistuu toistuvasti, tai tarvitset apua ongelman ratkaisemiseen.