koivunherkkutattiBoletus betulicola

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Boletus betulicola
Auktorit
(Vassilkov) Pilát & Dermek
Suositeltu yleiskielinen nimi
koivunherkkutatti
Tunniste
http://tun.fi/MX.72152
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Suursienet
 • Tatit