IdänkirsikorentoSympecma paedisca

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sympecma paedisca
Auktorit
(Brauer, 1877)
Yleiskieliset nimet
 • idänkirsikorento (suomi)
 • sibirisk vinterflickslända (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.63187
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Havainto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2a 2013/471) ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo. ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
 • Sami Karjalainen
 • Heidi Viljanen
 • Pasi Sihvonen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Vesihyönteiset