Ratamoverkkoperhonen (alalaji norvegica) Melitaea athalia norvegica

Yleiskuvaus

Siipiväli 29–33 mm. Nimimuotoa pienempi. Siipien yläpuoli usein vaalea; kuviointi mustaa, hyvin säännöllistä, mutta vaihtelevaa. Diskaalialan mustat täplät joskus laajentuneet; joillakin yksilöillä oranssit submarginaalitäplät suurentuneet, joillakin jotkin tavanomaisista mustista kuvioista ovat enemmän tai vähemmän häipyviä. Etusiipien alapuolen pohjaväri hyvin vaalea; postdiskaali- ja submarginaalialan mustat kuviot tavallisesti niukat.

Toukka kuten nimimuodolla.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Harri Jalava

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Melitaea athalia norvegica
Auktorit
(Aurivillius, 1888)
Yleiskieliset nimet
  • ratamoverkkoperhonen (alalaji norvegica) (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.60941
Taksonominen taso
alalaji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Lauri Kaila
  • Marko Mutanen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet