Kultapiiskupussikoi Coleophora ramosella

Yleiskuvaus

Siipiväli 10-13 mm. Muistuttaa lajia C. trochilella, mutta pienempi. Tuntosarvet valkeat. Etusiivet puhtaan okrankeltaiset, kuten lajilla C. trochilella, valkeat juovat terävärajaiset; etureunajuova ei ulotu siiven kärkeen. Etureunan siipiripset kärjestään puhtaan valkoiset. Takasiivet harmaat.

Koiraan sacculus päättyy kahteen ulokkeeseen, joista ventraalinen on 3/4 dorsaalisen pituudesta; dorsaaliulokkeen tyvellä ei hammasta. Phallothecan liuskoissa ei hampaita.

Naaraan ductus bursaen takaosassa lyhyt harjanne, joka ulottuu colliculumin etuosaan.

Lähde: Perhoswiki (Suomen perhosharrastajat) CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Coleophora ramosella
Auktorit
Zeller, 1849
Yleiskieliset nimet
  • kultapiiskupussikoi (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.59565
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
  • Harvinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntijat
  • Lauri Kaila
  • Marko Mutanen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet