Kultapiiskupussikoi Coleophora ramosella

Yleiskuvaus

Siipiväli 10-13 mm. Muistuttaa lajia C. trochilella, mutta pienempi. Tuntosarvet valkeat. Etusiivet puhtaan okrankeltaiset, kuten lajilla C. trochilella, valkeat juovat terävärajaiset; etureunajuova ei ulotu siiven kärkeen. Etureunan siipiripset kärjestään puhtaan valkoiset. Takasiivet harmaat.

Koiraan sacculus päättyy kahteen ulokkeeseen, joista ventraalinen on 3/4 dorsaalisen pituudesta; dorsaaliulokkeen tyvellä ei hammasta. Phallothecan liuskoissa ei hampaita.

Naaraan ductus bursaen takaosassa lyhyt harjanne, joka ulottuu colliculumin etuosaan.

Lähde: Perhoswiki (Suomen perhosharrastajat) CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Coleophora ramosella
Auktorit
Zeller, 1849
Yleiskieliset nimet
 • kultapiiskupussikoi (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.59565
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • Harvinainen
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntijat
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Perhoset
 • Pikkuperhoset