Balkaninakantti Acanthus hungaricus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Acanthus hungaricus
Auktorit
(Borbás) Baen.
Yleiskieliset nimet
  • balkaninakantti (suomi)
  • akantus (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5021179
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit