Akanttikasvit Acanthaceae

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Acanthaceae
Auktorit
Juss.
Yleiskieliset nimet
  • akanttikasvit (suomi)
  • akantusväxter (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42334
Taksonominen taso
heimo
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit