Jalolehmäntatit Leccinellum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Leccinellum
Auktorit
Bresinsky & Manfr. Binder
Yleiskieliset nimet
  • jalolehmäntatit (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5019043
Taksonominen taso
suku
Asiantuntija
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Tatit