MetsäjänisLepus timidus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lepus timidus
Auktorit
Linnaeus, 1758
Yleiskieliset nimet
  • metsäjänis (suomi)
  • skogshare (ruotsi)
  • Mountain Hare (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.50106
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2015 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät