MetsäjänisLepus timidus

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lepus timidus
Auktorit
Linnaeus, 1758
Yleiskieliset nimet
 • metsäjänis (suomi)
 • skogshare (ruotsi)
 • Mountain Hare (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.50106
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2015 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Thomas Lilley
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Nisäkkäät