Skogshare Lepus timidus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lepus timidus
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
  • metsäjänis (finska)
  • skogshare (svenska)
  • Mountain Hare (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.50106
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2015 LC – Livskraftig
  • 2010 NT – Nära hotad
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Däggdjur