Valtasarannoki Anthracoidea heterospora

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Anthracoidea heterospora
Auktorit
(B. Lindeb.) Kukkonen
Yleiskieliset nimet
  • valtasarannoki (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4985169
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Vanamo Salo
  • Pertti Salo
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Parasiittiset piensienet