Koivunruskaruoste Melampsoridium betulinum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Melampsoridium betulinum
Auktorit
Kleb.
Yleiskieliset nimet
  • koivunruskaruoste (suomi)
  • björkrost (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4984775
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Vanamo Salo
  • Pertti Salo
DNA-viivakoodisekvenssit
Melampsoridium betulinum
10 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Parasiittiset piensienet
  • Ruostesienet