Marjapihlonia ×Sorbaronia mitschurinii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
×Sorbaronia mitschurinii
Auktorit
(A. K. Skvortsov & Maitul.) Sennikov
Yleiskieliset nimet
  • marjapihlonia (suomi)
  • bärsorbaronia (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4978975
Taksonominen taso
risteymälaji (kasvitiede)
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
  • kokonaan viljelyperäinen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit