Pihloniat ×Sorbaronia

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
×Sorbaronia
Auktorit
C. K. Schneid.
Yleiskieliset nimet
  • pihloniat (suomi)
  • sorbaronior (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4972067
Taksonominen taso
nothogenus
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit