Tähkä-ärviä Myriophyllum spicatum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Myriophyllum spicatum
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • tähkä-ärviä (suomi)
  • axslinga (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39117
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Myriophyllum spicatum
23 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
  • Kasvien elomuodot
  • Vesikasvit
  • Uposlehtiset