Tähkä-ärviäryhmä Myriophyllum spicatum -ryhmä

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Myriophyllum spicatum -ryhmä
Yleiskieliset nimet
  • tähkä-ärviäryhmä (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41361
Taksonominen taso
lajiryhmä
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
  • Kasvien elomuodot
  • Vesikasvit
  • Uposlehtiset