Ruusutatti Rubroboletus rhodoxanthus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Rubroboletus rhodoxanthus
Auktorit
(Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
Yleiskieliset nimet
  • ruusutatti (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.234787
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Rubroboletus rhodoxanthus
2 julkista näytettä
Boletus rhodoxanthus
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Tatit