Jokihelmisimpukka (raakku) Margaritifera margaritifera

Yleiskuvaus

Sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa erittäin uhanalainen suuri makeanveden simpukka.
Suurimmillaan jokihelmisimpukka voi olla yli 15 cm mittainen, jolloin se on noin 100-vuotias. Kuori on tumma, lähes musta,  erittäin paksu, munuaisenmuotoinen ja lukkohampaallinen. Kuoren alareuna on usein hieman kovera.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Pohjaeläimet CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Margaritifera margaritifera
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • jokihelmisimpukka (suomi)
 • flodpärlmussla (ruotsi)
 • Freshwater pearl mussel (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.212403
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2a 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin V-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020) ?
 • VANHA Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2010–2011) ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Nilviäiset
 • Simpukat