Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Margaritifera margaritifera
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • jokihelmisimpukka (finska)
 • flodpärlmussla (svenska)
 • Freshwater pearl mussel (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.212403
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Djurarter som är fridlysta i hela landet (NVF 1997/160, bilaga 2a 2021/521) ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga II ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga V ?
 • EU:s habitatdirektiv bilaga II, Finlands Natura-arter ?
 • Akut skyddad art (SYKE 2020) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 VU – Sårbar
Expert
 • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Blötdjur