HietaorakasHydnellum aff. concrescens

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Hydnellum aff. concrescens
Auktorit
(Pers.) Banker
Yleiskieliset nimet
  • hietaorakas (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.205975
Taksonominen taso
sukutasoa alempi taksoni
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Otto Miettinen
  • Tea von Bonsdorff
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Kääväkkäät
  • Orakkaat