Hopeakääpä Canopora subfuscoflavida

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Canopora subfuscoflavida
Auktorit
(Rostk.) Miettinen & Spirin
Yleiskieliset nimet
  • hopeakääpä (suomi)
  • gråporing (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.205542
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Otto Miettinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Cinereomyces lindbladii
4 julkista näytettä
Diplomitoporus lindbladii
1 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Käävät