Phylactolaemata

Finnish taxon
Ja
Publikationer av förekomsten
  • Levander KM (1908) Zur Kenntnis der Verbreitung der Süsswasser-Bryozoen in Finland. — Medd. Soc. Fauna Flora Fennica 34: 97-106.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon