Trögkrypare (björndjur) Tardigrada

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Publikationer av förekomsten
  • Vuori T, Massa E, Calhim S, Vecchi M (2020) Tardigrades of Finland: new records and an annotated checklist. Zootaxa 4851, 477–521

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning
  • Förekommer

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon