Tagelmaskar Nematomorpha

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Publikationer av förekomsten
  • Särkkä J (1986) Jouhimadot (Nematomorpha). In: Huhta V (ed.) Suomen eläimet. 5. Selkärangattomat: 208-209. Weilin+Göös.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Utbredning i Finland

Sisävesissä ja Itämeressä lähinnä rannikon vähäsuolaisilla alueilla. Tarkkaa levinneisyystietoa ei ole.

(fi)

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon