Rundmaskar (nematoder) Nematoda

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Utbredning i Finland

Kaikenlaisissa vesistöissä maanlaajuisesti.

(fi)

Ursprung och helhetsutbredning

Kaikenlaisissa vesistöissä maailmanlaajuisesti.

(fi)

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon