Nässeldjur Cnidaria

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Publikationer av förekomsten
  • Purasjoki K (1986) Polttiaiseläimet (Cnidaria). In: Huhta V (ed.) Suomen eläimet. 5. Selkärangattomat: 231-235. Weilin+Göös.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon