Småsvalting Alisma wahlenbergii

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Alisma wahlenbergii
Auktor
(Holmb.) Juz.
Triviala namn
  • upossarpio (finska)
  • småsvalting (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.40112
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 VU – Sårbar
  • 2010 EN – Starkt hotad
  • 2000 VU – Sårbar
Expert
  • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Alisma wahlenbergii
4 offentliga prov
Organismgrupper
  • Kärlväxter