Kransslinga Myriophyllum verticillatum

Livsform

Flerårig undervattensväxt.

Storlek

50–100 cm lång.

Stam

Stammen böjlig, grön, vid lederna finns en rad av uppstående knottror. I toppen av sidogrenarna bildas på hösten klubbformade övervintringsknoppar/ övervintringsskott (turioner).

Blad

Bladen kransställda, skaftlösa och parflikiga. Fem (sällan fyra) eller sex blad i kransarna, bladen (3–4,5 cm) är längre än mellanlederna på stammen, till färgen mörkgröna–gulbruna. Bladen har 12–18 par av motsatt sittande flikar, flikarna ligger inte speciellt tätt, de är långa, tunna och böjliga.

Blomma

Blommorna upprätta och ovan vattenytan. Blommorna är radiärt placerade i de översta bladkransarnas veck. Blommorna är oskaftade, små och enkönade. Hanliga blommor placerade ovanför de honliga blommorna. Blommans stödblad är längre än blommorna, stödbladen parflikiga.

Frukt och frö

Klyvfrukt, vars delfrukter är stenfruktslika.

Källa: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Sisävedet: runsasravinteiset järvet (fi) CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Myriophyllum verticillatum
Auktor
L.
Triviala namn
 • kiehkuraärviä (finska)
 • kransslinga (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.39116
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • AOV - spontaneous, old, resident
Administrativa status
 • Kärlväxter – SUMI-projekt 2022 ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3b Mellan boreal, Norra Karelen–Kajanaland ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4a Norra boreal, Koillismaa ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4c Norra boreal, Skogs-Lappland ?
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Myriophyllum verticillatum
13 offentliga prov
Organismgrupper
 • MVL.343
 • Växtformer
 • Submers vattenväxter