Blomsterlupin Lupinus polyphyllus

Beskrivning

Blomsterlupinen är en flerårig ärtväxt som blir ca 1–1,5 m hög. Liksom andra ärtväxter (Fabaceae), binder blomsterlupinen kväve från atmosfären med hjälp av kvävebakterierna på knölarna i rhizomet. Därför kan den växa i mycket näringsfattig jord.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Uppdaterad (Luke) 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lupinus polyphyllus
Auktor
Lindl.
Triviala namn
 • komealupiini (finska)
 • blomsterlupin (svenska)
 • Garden lupin (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.38950
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • TNV - alien, new, resident
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Mikko Piirainen
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kärlväxter