Hornsärv Ceratophyllum demersum

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ceratophyllum demersum
Auktor
L.
Triviala namn
  • tankeakarvalehti (finska)
  • hornsärv (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37850
Taxonomisk nivå
Förekomst i Finland
Typ av förekomst i Finland
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019
  • 2010
  • 2000
Expert
  • Pertti Uotila
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kärlväxter
  • Växtformer
  • Vattenväxter
  • Flytväxter