Lär dig att identifiera gullrisarter
08.09.2023 10:38 - Ella Ahti

Den 15 augusti 2023 uppdaterades den nationella listan över invasiva främmande arter med sju nya arter, så som kanadensiskt gullris (Solidago canadensis), höstgullris (Solidago gigantea) och jättegullris (Solidago altissima). Invasiva främmande växtarter sprider sig effektivt och tränger undan den ursprungliga floran.

Det kan vara svårt att särskilja de invasiva främmande nordamerikanska gullrisarterna ifrån gullris (Solidago virgaurea) som är en del av den finländska floran. För att underlätta saken har vi utarbetat ett diagram för gullrisidentifiering. Den skiljer åt gullriset ifrån främmande gullrisarter och hjälper dig att identifiera kanadensiskt gullris, höstgullris och jättegullris.

Utöver de ovan nämnda främmande gullrisarterna finns det trådgårdgullris (S.Canadensis-gruppen) i Finland. De är odlade hybrider dvs. korsningar av olika gullrisarter. Trådgårdgullris tillhör inte den nationella listan över invasiva främmande arter, men deras spridningspotential varierar, och precis som andra främmande gullrisarter, kan vissa sorter spridas effektivt i naturen. Att identifiera trädgårdgullris är svårt, eftersom det finns flera sorter vars utseende varierar mycket. I identifieringsdiagrammet anges vissa tecken, som kan användas för att skilja trådgårdsgullrisen från andra gullrisarter.

Det viktigaste för att bekämpa främmande gullrisarter är inte identifiering till art. Gullriset som hör till vår naturliga flora bör naturligt lämnas ifred. T.ex. odlingsförbudet gäller för kanadensiskt gullris, höstgullris och jättegullris, vilket innebär att fastighetsägaren är skyldig att ta bort växtbestånd från sin egen fastighet. Invasiva främmande gullris som spridit sig till naturen bör alltid bekämpas med fastighetsägarens tillstånd, oavsett art, för att förhindra spridning. Det är inte tillåtet att låta främmande gullrisarter spridas till miljön.

Du hittar diagrammet också här.