Beståndsberäkning för vitsvanshjort publicerad – nu med ny beräkningsmall
21.03.2023 07:48 - Maarit Perkonoja (modifierad: 21.03.2023 07:59)

Enligt Naturresursinstitutet fanns det cirka 120 000 vitsvanshjortar i Finland under vintern 2022–2023. Konfidensgrad 95 % motsvarar 112 000–128 000 individer. Vid beräkningen tillämpades en ny mall efter älghushållningsområde, som ger bättre utslag för regionala skillnader som påverkar stammens utveckling.

Läs mer i Naturresursinstitutets pressmeddelande