Yleiset periaatteet Suomen Lajitietokeskuksen jakaman tiedon käytöstä

Alla kuvataan Suomen Lajitietokeskuksen tiedon käyttämiseen ja julkaisuun liittyviä normeja ja ohjeita. Niitä noudattamalla autat suomalaisen eliölajitiedon hallintaa ja edistät sen avointa ja vaikuttavaa käyttöä tukemaan muun muassa poliittista päätöksentekoa, tutkimusta ja ympäristökasvatusta.

Anna ansio sille jolle ansio kuuluu

Kuten hyvään etiikkaan ja käytäntöihin kuuluu, käyttäessäsi muiden tuottamaa aineistoa, viittaa siihen sovitulla tavalla. Lajitietokeskuksen kautta jaettavan aineiston eteen on tehty valtava määrä työtä, niin työsuhteessa kuin vapaaehtoistoiminnassa, aineistojen keräämiseksi, digitoimiseksi, hallinnan ja ylläpidon järjestämiseksi sekä julkaisemiseksi. Tämä työ ansaitsee tulla huomioiduksi. Suositusten mukaisista lähdeviittauksista löydät ohjeet tämän asiakirjan lopussa.

Kanna vastuusi

Käytä tietoja vastuullisesti! Lajitietokeskuksen kautta julkaistu tieto on jaettu kaikkien käytettäväksi, jotta voisimme paremmin tutkia, arvostaa ja ymmärtää ympäristöämme, jossa elämme. Älä siis käytä tietoa sellaisiin tarkoituksiin, jotka voivat olla lainvastaisia, haitallisia tai johtaa vääriin johtopäätelmiin. Huomaathan, että tieto voi muuttua ja voi sisältää virheitä tai virheellistä tulkintaa. Suojaathan tiedon omistajan oikeuksia ja viestit selkeästi, jos olet tehnyt muutoksia dataan käyttötarkoitustasi varten.

Kerro käytöstäsi

Kerro meille, jos olet käyttänyt Lajitietokeskuksen aineistoja. Siten tuet tiedon omistajien työlleen annettavaa arvoa ja näkyvyyttä. Helpoiten jaat tiedon käyttämästäsi aineistoista Laji.fi -portaalin lomakkeella.

Kerro myös tiedon omistajille, jos sinulla on kommentoitavaa tiedon laadusta, mahdollisista virheistä tai jos vaikka haluat lisätietoa kyseisen tiedon sisällöstä. Omistajien tai hallinnoitsijoiden yhteystiedot löytyvät tietoaineiston kuvailussa, metadatassa.

Kunnioita käyttöoikeuslisenssin ehtoja

Ymmärrä ja kunnioita tietojen käyttöön liittyviä käyttöoikeuslisenssin ehtoja. Ehdot löytyvät aina Laji.fi -sivustolta tehdyn aineistopyynnön mukaisen latauksen yhteydessä (sähköpostissa saamasi linkin kautta). Pääsääntöisesti Lajitietokeskuksen aineistot ovat käytettävissä ”Creative Commons 4.0 Nimeä (CC 4.0 BY)” -lisenssin ehdoilla, joka edellyttää asianmukaista viittausta lähdeaineistoon. Joidenkin aineistojen osalta voi olla erillisiä ehtoja, jotka on näiden osalta myös erikseen kuvattu metatiedoissa. Tämä koskee esimerkiksi tutkimusaineistoja, joille on määritelty suoja-aika. Älä poista aineiston käyttöoikeuteen liittyviä kenttiä lataamistasi aineistoista. Tietovarantojen kuvaustiedot (metadata) ovat vapaassa käytössä ilman käyttöehtoja (CC 0).

Tiedon julkaisemisen periaatteet

Tiedon hyvä hallinta on Lajitietokeskukselle ydinasia. Toivomme myös samaa arvostusta tietoa kohtaan Lajitietokeskuksen asiakkailta. Jakaakseen tietoja Lajitietokeskuksen kautta, tulee julkaisijan täyttää seuraavat ehdot:

  • Olet rekisteröitynyt käyttäjä, asiakassuhteessa Lajitietokeskukseen.
  • Haluat julkaista havainto- ja/tai kokoelmatietoa eliölajeista tai tietoaineistosi kuvaustietoa (metadata).
  • Tietosi tulee noudattaa tietomallia, joka tukee Lajitietokeskuksen tietomallia.
  • Sinulla on oikeus julkaista hallussasi oleva tieto.
  • Olet halukas ylläpitämään ja tarvittaessa päivittämään tietoaineistoasi ja varmistamaan sen laatua.
  • Jos kysymyksessä on runsaasti tietoa sisältävä aineistokokonaisuus, jaa samalla myös Lajitietokeskuksen tietomallin mukainen kuvaus aineistostasi (metadata)
  • Haluat julkaista aineistosi avoimella käyttöoikeuslisenssillä (CC 4.0 BY), joka kuitenkin velvoittaa käyttäjää viittamaan alkuperäisaineistoon sovitulla tavalla (ks. lähdeviittaukset).
  • Voit myös jakaa tietoaineistosi vapaalla käyttöoikeudella (CC0).
  • Jos et halua julkaista havaintotietojasi täydellisenä avoimena tietona, voi niiden paikkatietoa karkeistaa erikseen sovitulla tavalla – tarkka tieto kuitenkin tulee kuitenkin aina viranomaisten käyttöön viranhoitotehtävien hoitamiseksi (ks. Aineistopolitiikka / Luku 7, aineistojen käyttö).

Nämä Suomen Lajitietokeskuksen ” Yleiset periaatteet tiedon käytöstä ja julkaisemisesta” voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikista merkittävistä muutoksista kuitenkin ilmoitetaan julkisesti.