Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI) on Suomen Perhostutkijain Seuran koordinoima tutkimushanke. Seurannassa kertynyt havaintoaineisto tallennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, jonka sisällöstä tuotetaan näillä sivuilla olevat tilastot ja kartat. Tilastot ja kartat voivat muuttua jatkuvasti aineiston täydennys- ja tarkistustyön tuloksena, eikä niihin saa viitata muissa lähteissä. Katsaus seurannan tuloksista julkaistaan vuosittain Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä.

Raportit ja ohjeet Baptria-lehdessä (PDF):

Päiväperhosseurannan havainnot kerätään Luonnontieteellisen keskusmuseon Vihko-järjestelmän seurantalomakkeen kautta kesästä 2018 alkaen ja samalla uusien havaintojen tallentaminen Hatikkaan loppui. Hatikkaan tai Vihkoon kirjatut päiväperhosseurannan havainnot tulevat automaattisesti mukaan vuosiyhteenvetoon. Kysymykset ja yhteydenotot seurannasta voi lähettää: nafi@perhostutkijainseura.fi. Sähköpostilla voi myös toimittaa perhoshavaintoja Excel-taulukkona tai muussa muodossa, jos ei niitä muuten ole Vihkoon tallennettu.

Havaintojen kirjaamisohjeet Vihkoon

Rekisteröidy ja/tai kirjaudu sisään omaan Vihko-havaintopäiväkirjaasi osoitteessa laji.fi.

Jos olet aiemmin käyttänyt Hatikkaa, saat linkitettyä sen kautta tallentamasi päiväperhosseurannan havaintoerät omien käyttäjätietojen hallinnan kautta. Laji.fi-portaaliin sisään kirjautuneena valitse Oma nimesi oikeassa yläkulmassa > Profiili > Käyttäjätilini > (Uusi kirjautuminen vaaditaan) > Liitä muu tunnus > Liitä tunnus (Hatikka) linkittääksesi Hatikka-tunnuksesi.

Tämän tehtyäsi pystyt pienen, noin vuorokauden pituisen viiveen jälkeen selailemaan tunnuksellasi tallennettuja NAFI-havaintoja Laji.fi-havaintohaun Omat havainnot -haussa.

Päiväperhosseurannassa kerätään tietoja Suomessa tavattujen 122 päiväperhoslajin esiintymisestä maan eri osissa.

Jotta havaintoeräsi tulee mukaan päiväperhosseurannan tilastoihin, tiedot on täytettävä nimenomaan päiväperhosseurantalomakkeelle. Ilmoitukseen käytettävä uusi Vihko-lomake löytyy tämän sivun vasemmasta reunasta kohdasta: Ilmoita.

Huom! Sinun on ensin rekisteröidyttävä ja kirjauduttava laji.fi-portaaliin, jotta pääset Vihko-lomakkeelle tallentamaan havaintoja.

Lomakkeella on valmiit syöttökentät paikka-, aika- ja havainnoijatiedoille sekä lajiluettelo, johon voit merkitä havaitsemiesi lajien yksilömäärät.

Jokaisella lomakkeella on oltava kirjattuina ainakin seuraavat tiedot:

  1. Havaintoalueen sijainti yhtenäiskoordinaatistossa vähintään neliöpeninkulman tarkkuudella (3+3 numeroa, esim. 682:332), tarkempaakin ruuturajausta voi käyttää. Ruudun sijainti syötetään napauttamalla lomakkeella olevan kartan oikeassa laidassa keskellä olevaa XY-nappia. Tällöin näytölle avautuu ikkuna, johon voit syöttää yhtenäiskoordinaatit numeroina (esim. Pohjoiskoordinaatti: 682 Itäkoordinaatti: 332). Huomaa, että yhtenäiskoordinaattien itäkoordinaattien alussa tulee aina olla projektiokaistaa ilmaiseva numero 3; pohjois- ja itäkoordinaatti ovat siis yhtä pitkä numerosarja. Vihkossa on myös monipuoliset piirtotyökalut havaintoalueen muunlaiseen rajaamiseen. YKJ-ruudun sijaan voit piirtää polygonin, neliön, pisteen tai laskentareitin, joka parhaiten kuvaa havainnointialuetta. Paikkatieto on oltava nimenomaan kartalla; koordinaatin kirjaaminen lisätiedoksi ei riitä! Kuntaa ja eliömaakuntaa ei sen sijaan ole pakko ilmoittaa, sillä ne määräytyvät piirrettyjen kuvioiden pohjalta automaattisesti. YKJ-ruutu voi kuitenkin osua alueiden rajalle, joten ne on hyvä ilmoittaa, varsinkin jos havainnot ovat vain yhden eliömaakunnan tai kunnan alueelta.
  2. Havaintojakson alku- ja loppupäiväys muodossa PP.KK.VVVV (esim. 13.5.2018). Jos havainnot on tehty yhden päivän aikana, loppupäiväystä ei tarvitse kirjoittaa.
  3. Havaintopäivien määrä kokonaislukuna sille varattuun kenttään.
  4. Havainnoijat muodossa Etunimi Sukunimi (esim.Maija Virtanen), kukin omalle rivilleen. Oma nimesi (tunnuksesi) lisätään automaattisesti havainnoijaksi, muista poistaa se, jos tallennat pelkästään muiden tekemiä havaintoja. Ne havainnoijat, jotka ovat kavereitasi (tekstinsyöttö ehdottaa näitä nimiä), näkevät havaintoerän havainnot omina havaintoinaan. Voit Profiili-sivusi (sisään kirjautuneena: Profiili) kautta kutsua laji.fi:n käyttäjiä kavereiksesi, Profiili -> Hae käyttäjiä -> Pyydä kaveriksi. Vasta kun kaveripyyntö on hyväksytty pystyt liittämään kaverisi tunnuksen havainnoijaksi.

Jos joku edellä numeroiduista tiedoista puuttuu, tuloksena on virheilmoitus.

Perhoshavainnot kirjataan lomakkeen alaosaan, kunkin lajin tiedot omalle rivilleen. Määrä-kenttään kirjoitetaan havaittua yksilömäärää vastaava kokonaisluku. Lisätiedot-kenttään voit kirjoittaa tarkempia tietoja havainnoista, esimerkiksi sukupuolten määrän tai havainnointitavan. Joihinkin harvinaisiin lajeihin liitetyn varoituksen on tarkoitus varmistaa, että havainto todella koskee kyseistä lajia; maininta lisätiedoissa on yleensä paikallaan.

+ Lisää havainto -napilla voit lisätä muitakin perhoslajeja havaintoriveiksi. Nämä eivät näy päiväperhosseurannan tulossivulla, mutta Laji.fi-portaalin Havainnot-osiossa kyllä.

Muita paikka-, sää-, kuvaus-, biotooppi- ym. tietoja voit kirjata samalle havaintolomakkeelle tarpeen mukaan. Myös kuvia havaintopaikasta voi liittää lomakkeelle.

Tallennus, lomakepohjat ja omat paikat

Lomakkeen tallentamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Käytä Tallenna julkaisematta vain kun haluat tallentaa tilapäisen luonnoksen lomakkeesta omaan käyttöön. Valmiin havaintoerän voit tehdä valikon Tallenna julkisena (CC-BY) -toiminnolla. Tallennuksen jälkeen kestää muutaman minuutin, ennen kuin lomakkeen tiedot näkyvät päiväperhosseurannan tilastoissa.Jos haluat myöhemmin korjata tai täydentää tallentamasi lomakkeen tietoja, valitse tämän sivun vasemmasta laidasta Omat havaintoeräni. Saat tallentamistasi havaintoeristä luettelon, jossa kunkin erän kohdalla on valinnat Näytä havaintoerä, Siirry muokkaussivulle ja Poista. Huomaa, että omien havaintoerien luettelossa näkyvät vain ne erät, jotka täyttävät määrittelemäsi hakuehdot. Havaintoerät ryhmitellään havaintovuoden mukaan, saat valittua vuoden Omat havaintoeräni -sivun yläosan valitsimella.

Vihkossakin on käytössä Hatikassa harmillisen vähälle käytölle jäänyt lomakepohja. Jos ja kun kirjaat toistuvasti havaintoja samoilta havaintopaikoilta – kotipihalta, kesämökiltä, työmatkalta –, kullekin paikalle kannattaa tehdä oma lomakepohja, jossa on esitäytettyinä havaintokerrasta toiseen toistuvat tiedot kuten koordinaatit, paikannimet ja henkilönimet. Voit kopioida havaintoerän lomakepohjaksi Omat havaintoeräni / Kopioi lomakepohjaksi, anna pohjalle nimi ja seliteteksti ja tallenna. Lomakepohjat näkyvät tämän sivun vasemassa laidassa Lomakepohjat. Saat näytölle tallentamiesi lomakepohjien luettelon, josta voit avata haluamasi esitäytetyn lomakkeen uuden havaintoerän luonnin pohjaksi valitsemalla Käytä tätä lomakepohjaa. Lomakepohjien käyttö nopeuttaa tietojen tallennusta olennaisesti.

Voit myös tallentaa vakiopaikan Omaksi paikaksi, jota voit käyttää ilmoittaessasi havaintoja tältä paikalta.Erona lomakepohjaan samaa Omaa paikkaa voi käyttää lähes kaikilla Vihkon lomakkeilla, siis muillakin kuin päiväperhoslomakkeella. Lomakepohjasta poiketen Oma paikka sisältää vain yleisen paikkatiedon, ei esim. havainnoijia. Se on siis tiedoiltaan suppeampi, mutta yleiskäyttöisempi. Voit tallentaa uuden oman paikan Vihkon lomakkeelta (kuten päiväperhoslomake) Tallenna omana paikkana –napilla.

Sensitiivisten lajien näkyminen tulossivulla

Vihkon kautta tallennetut tiedot näkyvät seurannan tulossivuilla muutamassa minuutissa. Jos ne sieltä puuttuvat, syynä voivat olla ns. sensitiiviset lajit. Näiden päiväperhosten havainnot karkeistetaan automaattisesti. Joukossa on lähinnä rauhoitettuja lajeja, mutta myös idänhäränsilmä. Karkeistus näkyy kahdella tavalla. Täyssalaus aiheuttaa havainnon puuttumisen kokonaan tulospalvelusta. 10 x10 km ja 50 x 50 km tason salaus puolestaan viivästyttää havainnon näyttämistä parilla viikolla, lisäksi havainto erotellaan muusta havaintoerästä ja paikkatieto karkeistetaan. Tulossivun peninkulmaruutukartalla tällaiset havainnot näkyvät viivästyksen jälkeen.

Karkeistustasoja on kolme:

  • Natura-alueen täyssalaus: Jos havainnointialue leikkaa Natura-suojelualuetta se salataan kokonaan. Lajit: tundrasinisiipi, keltaverkkoperhonen, kirjopapurikko, muurahaissinisiipi, tummaverkkoperhonen, isoapollo, pikkuapollo ja kalliosinisiipi.
  • 50 km x 50 km salaus: havainto karkeistetaan, tulossivulla näkyy karkeistusalueen keskipisteen 10 x 10 km ruutu, aika karkeistetaan kahden vuosikymmenen tarkkuuteen, joten havainto ei näy vuositilastossa. Lajit: harjusinisiipi.
  • 10 km x 10 km salaus: havainto näkyy viiveellä tulossivulla. Lajit: idänhäränsilmä ja luhtakultasiipi sekä Natura-alueiden ulkopuolella: tundrasinisiipi, keltaverkkoperhonen, kirjopapurikko, muurahaissinisiipi, tummaverkkoperhonen, isoapollo, pikkuapollo ja kalliosinisiipi.