Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus kehittää ja ylläpitää Suomen Lajitietokeskuksen palveluja. Rakennamme työkaluja tutkijoille, viranomaisille, luontoharrastajille sekä suurelle yleisölle ja opetuksen tarpeisiin. Tässä yhteenveto edellisen tiedotteen (7/2020) jälkeen tehdyistä uudistuksista, uusista palveluista ja seuraavaksi työn alla olevista asioista.

Laji.fi

Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen sekä selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista.

Havaintoja voi hakea sen perusteella kuinka monta kertaa taksoni on havaittu Suomessa. Voit esimerkiksi hakea:

Huomaa että havaintomäärä perustuu Lajitietokeskuksessa olevaan Suomeen paikannettuun havaintotietoon, joka ei ole kaikista lajiryhmistä kattavaa tai täsmällisesti kirjattua. Esim. jäkälistä on paljon vähemmän "suomalaisia havaintoja" kuin linnuista, koska lajiryhmän harrastajia on vähemmän. Kaikkia vanhoja näytteitä ei myöskään ole paikannettu Suomeen, joten ne eivät vaikuta havaintomäärään. Havaintomäärä päivitetään joka yö.

Lajisivujen esiintyminen-välilehdellä näytetään ko. lajin havaintoihin Vihkossa kirjattuja biotooppitietoja. Näiden perusteella voi tarkastella millaisissa paikoissa ko. laji esiintyy.

Ulkoasua ja toimivuutta etenkin mobiililaitteissa parannettiin.

Julkaisimme toiminnon, jolla erilaisten havaintoaineistojen omistajat voivat tallentaa aineistojaan Laji.fi:hin. Havaintojen ylläpitoa voi halutessaan jatkaa Vihko-havaintopalvelun avulla. Tämä helpottaa erityisesti pienempien havaintoaineistojen jakamista ja hallintaa. Havaintoaineistolle voidaan määritellä useita käyttäjiä, joilla on oikeus hallinnoida sitä. (Suuremmat, satojen tuhansien havaintojen aineistot voidaan liittää Laji.fi:hin tämän toiminnon sijasta esim. rajapintojen avulla. Näin toimitaan esim. kansallisten viranomaisten aineistojen kanssa.)

Vihko

Vihko on havaintotietokanta, johon voit tallentaa luontohavaintojasi sekä osallistua seuranta- ja kansalaistiedehankkeisiin. Se on yksi Lajitietokeskuksen primäärijärjestelmistä ja sinne tallennetut näytteet näkyvät avoimena tietona Laji.fi:ssä.

Havaintoja voi tallentaa ETRS-TM35FIN-koordinaateilla myös tiedostotallennusta käytettäessä. Koordinaattien tulee olla standardimuotoa, eli pohjoiskoordinaatissa tulee olla 8 numeroa ja itäkoordinaatissa 7 numeroa. (Esim. 6725519, 238501)

NAFI-projektin lomakkeelle voi tallettaa havaintokuvia.

Laji.fi:hin ja Vihkoon tehtiin yhteensä n. 20 bugikorjausta.

Uudet havainto- ja kokoelma-aineistot Laji.fi:ssa

Lajitietokeskuksen tietovarastoon on lisätty heinäkuun puolivälin jälkeen n. 250.000 uutta havaintoa n. 8.000 lajista. Näistä suurimpia ovat olleet:

 • Vihkon uudet havainnot, 64.000 havaintoa
 • iNaturalist Suomen uudet havainnot, 57.000 havaintoa
 • Renegastus- ja löytörekisteri (TIPU), 55.000 havaintoa
 • Murmanskin alueen putkilokasvihavaintoja (digitoitu suomalaisessa hankkeessa), 20.000 havaintoa 
 • Luomuksen putkilokasvikokoelmat, 13.000 havaintoa

Viranomaisportaali

Viranomaisille tehty dataportaali avattiin kesäkuussa. Sen sisältämä lajitieto pohjautuu Lajitietokeskuksen aineistoihin sillä poikkeuksella, että sitä kautta pääsee käyttämään kaikkea, myös käyttörajoitettua dataa viranomaispäätösten tueksi. Tämä palvelee etenkin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnonsuojelua.

Palvelua kehitetään viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä ja kehittäminen perustuu käyttökokemukseen ja käyttötapausten arviointiin. Käyttö perustuu sopimukseen, josta voi kysyä lisätietoa kari.lahti(at)helsinki.fi.

iratebirds

iratebirds.app on sovellus ja kansalaistiedeprojekti, jossa voit auttaa ymmärtämään miten ihmiset suhtatuvat erilaisten lintujen ulkonäköön. Se kehitettiin Lajitietokeskuksen ja Luomuksen seurantatiimin yhteistyönä, Koneen säätiön tuella. Sovelluksen kuvat tulevat Cornell Lab or Ornithology:n palvelusta. 

Sovellus on myös Twitterissä.

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotka on järjestelmä kaikille Suomen luonnontieteellisille museoille ja kasvitieteellisille puutarhoille näyte- ja elävien kokoelmien hallintaan. Se on yksi Lajitietokeskuksen primäärijärjestelmistä ja sinne tallennetut näytteet näkyvät avoimena tietona Laji.fi:ssä.

Kotkaan on viime aikoina tehty mm.

 • Parannuksia Excel-importin validointeihin
 • Bugikorjaus preparation/sample- osion poistamiselle
 • Siemenpankkitoimintojen parannuksia
 • Parannuksia lainanhallinnan PDF-tiedostoille ja uusi kuitti saapuville transaktioille
 • Hakuihin liittyvien ongelmien ratkomista

Työn alla

Jatkamme Laji.fi-portaalin, Vihkon ja muiden palvelujen parantamista osa kerrallaan. Lähiaikoina työskentelemme etenkin seuraavien aihepiirien parissa:

 • Taksonomiaan liittyvien ominaisuuksien parantelu sekä uusien nimistöjen tuominen järjestelmään. (Tarkemmin aiemmassa tiedotteessa.)
 • Lajikuvien näyttäminen paremmin lajinmääritystä tukevassa muodossa.
 • Metsähallituksen LajiGIS-tietokannan tietojen tuonti Laji.fi:hin.
 • Uusien vieraslaji- ja muiden havaintotietojen tuonti Laji.fi:hin.
 • Laji.fi-portaalin ja Vihko-havaintopalvelun tekninen parantelu, joka helpottaa ylläpitoa ja kehittämissä jatkossa, sekä tekee palveluista nopeampia.
 • Vieraslajit.fi -portaalin uudistaminen. Luonnonvarakeskus Luke työskentelee portaalin sisällön parissa vielä ennen sen julkaisemista.
 • Olemme mukana projekteissa, joissa kehitetään työkaluja lepakoiden (BatLab Finland) ja lintujen äänien (LIFEPLAN) automaattiseen tunnistamiseen tekoälyn avulla. 
 • Olemme mukana kansainvälisissä Synthesys+ ja DiSSCo Prepare -hankkeissa, joissa tähdätään museonäytteiden digitoinnin ja tiedon jakamisen ja yhteiskäytön kehittämiseen. Molemmat hankkeet jatkuvat muutaman vuoden ajan.