Havaintojen tunnisteet Aineistopankissa

Tämä ohje koskee tunnisteita, joita tarvitaan kun sekundääridataa tallennetaan Lajitietokeskuksen Aineistopankkiin.

Silloin kun havaintoja ylläpidetään Lajitietokeskuksen ulkopuolella, tarvitsee jokainen havainto oman yksilöllisen ja muuttumattoman tunnisteen, jotta havaintoihin tehdyt muutokset ja poistot voidaan päivittää Aineistopankissa oleviin havaintoihin.

Tunniste voi olla esimerkiksi numero. Tunniste kirjataan sarakkeeseen, jonka otsikko on "ID".

Esimerkki: Aineistosta kopioidaan Laji.fi:hin kymmenen havaintoa. Tämän jälkeen yksi havainto poistetaan lähdejärjestelmästä, ja toista havaintoa muutetaan, esim. korjaamalla sen lajinimi. Nyt kun havainnot kopioidaan Laji.fi:hin uudelleen, järjestelmän täytyy tietää mikä kymmenestä havainnosta pitää poistaa, ja mitä pitää muuttaa. Tämä tehdään tunnisteiden avulla.

Tunnisteiden luominen on aineiston omistajan vastuulla. Tunnisteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Ovat yksilöllisiä tässä aineistossa, eli samaa tunnistetta ei käytetä koskaan kahdelle eri havainnolle. (Eli jos havainto tunnisteella "1" poistetaan, ei tätä tunnistetta saa antaa sen jälkeen toiselle havainnolle.)
 • Ovat pysyviä, eli tunniste ei muutu, vaikka mikä tahansa muu tieto ko. havainnossa muuttuisi. (Eli tunnisteen osana ei pidä käyttää esim. lajinimeä tai paikkaa, koska ne saattavat muuttua kun tietoja korjataan.)
 • On kirjainkoosta riippuva. Esim. "A1" ja "a1" ovat kaksi eri tunnistetta. (Eli havainnon tunnisteen kirjainkoko ei saa muuttua.)
 • Sisältävät vain seuraavia merkkejä:
  • Kirjaimet a-z ja A-Z
  • Numerot 0-9
  • Erikoismerkit .-_/:
 • Ovat pituudeltaan enintään 200 merkkiä.

Tunnisteista tehdään havainnoille ns. HTTP-URI-tunnisteet, jotka ovat muotoa https://tun.fi/{aineiston tunniste}/{havainnon tunniste} Näitä tunnisteita voidaan käyttää havaintoon viitattaessa.