Sarveispiisienet (piisienet) Demospongiae

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Demospongiae
Yleiskieliset nimet
  • sarveispiisienet (suomi)
  • horn- och kiselsvampar (ruotsi)
  • Horny sponges (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70439
Taksonominen taso
luokka
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Sienieläimet, sammaleläimet ja polttiaiseläimet
Yhteensä 4 lajia