KoskikorennotPlecoptera

 • Yleiskuvaus
 • Media
 • Biologia
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Yleiskuvaus

Lähinnä virtavesissä eläviä hyönteisiä. 

Tämän pinkan tietokortti käsittelee toukkavaiheita.

Toukan pituus on lajista riippuen 8–25 mm. Jaloissa on voimakkaat kynnet. Tuntosarvet ovat pitkät. Takaruumiin kärjessä on kaksi pitkää peräsukasta. Takaruumiin sivuilla ei ole kiduslehtiä, vaan kidukset sijaitsevat keskiruumiin sivuilla tai jalkojen tyvissä ja ne ovat rihmamaiset. Keskiruumiin selkäpuolella on näkyvissä kaksi paria siipiaihioita. Koskikorennot voidaan jakaa ryhmiin Filipalpia (kasvinsyöjät) ja Setipalpia (pedot). Nämä ryhmät erottaa toisistaan suuosien perusteella: kasvinsyöjillä glossat ja paraglossat ovat samanmittaiset, pedoilla paraglossat ovat glossia huomattavasti suuremmat (ks. kuva).

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Pohjaeläimet CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Plecoptera
Yleiskieliset nimet
 • koskikorennot (suomi)
 • bäcksländor (ruotsi)
 • Stoneflies (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70229
Taksonominen taso
lahko
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Asiantuntijat
 • Heidi Viljanen
 • Pasi Sihvonen
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Vesihyönteiset
 • Koskikorennot
Yhteensä 36 lajia