Väkäkärsämadot Acanthocephala

Yleiskuvaus

Sukkulamaisia tai tasapaksuja matoja, joiden pituus vaihtelee 0.15 - 65 cm.

Tunnusomaista etupään kapeahko sisäänvedettävä kärsä (proboscis), jossa on väkäsiä. Väkästen avulla loisiva mato kiinnityy isäntänsä suoleen.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläintuntemus - Muut selkärangattomat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Acanthocephala
Auktorit
Koelreuther, 1771
Yleiskieliset nimet
  • väkäkärsämadot (suomi)
  • hakmaskar (ruotsi)
  • Thorny-headed worms (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70000
Taksonominen taso
pääjakso
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Madot
Yhteensä 14 lajia