Väkäkärsämadot Acanthocephala

Yleiskuvaus

Sukkulamaisia tai tasapaksuja matoja, joiden pituus vaihtelee 0.15 - 65 cm.

Tunnusomaista etupään kapeahko sisäänvedettävä kärsä (proboscis), jossa on väkäsiä. Väkästen avulla loisiva mato kiinnityy isäntänsä suoleen.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläintuntemus - Muut selkärangattomat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Acanthocephala
Auktorit
Koelreuther, 1771
Yleiskieliset nimet
  • väkäkärsämadot (suomi)
  • hakmaskar (ruotsi)
  • Thorny-headed worms (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70000
Taksonominen taso
pääjakso / kaari
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Madot
  • Loismadot
Yhteensä 14 lajia