Virukset ja viroidit virus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
virus
Yleiskieliset nimet
  • virukset ja viroidit (suomi)
  • Viruses and viroids (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.63140
Taksonominen taso
yläkunta
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Virukset ja viroidit