Torakat Blattodea

Suomalainen taksoni
Kyllä
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

  • Esiintyy havaintodatan perusteella – ei asiantuntijan arvioima

Levinneisyys Suomessa

Suomessa luonnonvaraisena kaksi lajia, joista lapintorakka (Ectobius lapponicus) yleinen koko maassa.

Sisätiloissa useita tulokaslajeja.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläintuntemus - Hyönteiset, Insecta & alkuhyönteiset, Entognatha
Kuvaustekstin laatijat:

FM, suunnittelija Jani Järvi / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Tästä taksonista tehtyihin havaintoihin on kirjattu seuraavia biotooppitietoja