Sulawesinylänkörotat Margaretamys

MargaretamysMusser, 1981

Hyväksytty nimi, Lajitietokeskuksen lajiluettelo

Suositeltu yleiskielinen nimi
  • sulawesinylänkörotat (fi)
  • Margareta's Rats (en)
Tunniste
http://tun.fi/MX.51652
Thomas Lilley