Pensashiiret Pogonomelomys

PogonomelomysRmmler, 1936

Hyväksytty nimi, Lajitietokeskuksen lajiluettelo

Suositeltu yleiskielinen nimi
  • pensashiiret (fi)
  • New Guinean Brush Mice (en)
Tunniste
http://tun.fi/MX.51593
Thomas Lilley