Seljaröyhytatar Koenigia polystachya

Yleiskuvaus

Seljaröyhytatar on pensasmainen, jopa 180 cm korkeaksi kasvava monivuotinen ruohovartinen perennakasvi. Sitä on käytetty puutarhakasvina. Seljaröyhytatar kasvaa voimakkaasti ja muodostaa tiiviitä, laajoja kasvustoja, jotka syrjäyttävät alkuperäistä kasvillisuutta ja metsässä estävät puuntaimien kasvun. Seljaröyhytatar lisääntyy siemenistä ja kasvullisesti laajalle ulottuvista maavarsista. Euroopassa seljaröyhytatar lisääntyy pääasiassa kasvullisesti. Jopa 1 cm kokoiset juuren tai varren palat riittävät kasvuunlähtöön kosteissa olosuhteissa. Seljaröyhytatar saattaakin levitä kasvullisesti joen tai ojien varsilla tulva-aikaan, sekä maa-ainesten siirtelyssä. 

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Eeva-Maria Tuhkanen (Luke) 2022

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Koenigia polystachya
Auktorit
(Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal
Yleiskieliset nimet
  • seljaröyhytatar (suomi)
  • syrenslide (ruotsi)
  • Himalayan knotweed (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5084397
Taksonominen taso
laji
Tämä laji on vieraslaji
VakiintuneisuusEi esiinny Suomessa
Hallinnolliset lajitiedot
  • EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji (EU:n vieraslajiluettelo) (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
DNA-viivakoodisekvenssit
Koenigia polystachya
1 julkista näytettä
Persicaria wallichii
3 julkista näytettä
Polygonum polystachyum
1 julkista näytettä
Rubrivena polystachya
2 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit