Lehtopöllö/sarvipöllö/suopöllö/hiiripöllö/tornipöllö medium Strigiformes

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
medium Strigiformes
Yleiskieliset nimet
  • lehtopöllö/sarvipöllö/suopöllö/hiiripöllö/tornipöllö (suomi)
  • medelstor uggla (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5084216
Taksonominen taso
taksoniryhmä
Asiantuntija
  • Jari Valkama
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Linnut
  • Petolinnut ja pöllöt
  • Pöllöt