Kallionapalehti Umbilicus rupestris

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Umbilicus rupestris
Auktorit
(Salisb.) Dandy
Yleiskieliset nimet
  • kallionapalehti (suomi)
  • navelört (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5024926
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Umbilicus rupestris
9 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit