Etiopiannapalehti Umbilicus botryoides

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Umbilicus botryoides
Auktorit
Hochst.
Yleiskieliset nimet
  • etiopiannapalehti (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5024924
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit