Kuriiliensasabambu Sasa kurilensis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sasa kurilensis
Auktorit
(Rupr.) Makino & Shibata
Yleiskieliset nimet
  • kuriiliensasabambu (suomi)
  • kurilerbambu (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5024727
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit